Số liệu báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, ước giá trị nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong tháng 3.2017 đạt 58 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 183 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong hai tháng đầu năm 2017 chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 53,1% tổng giá trị của mặt hàng này./.