Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng; trong đó, kỳ hạn 3 năm và 20 năm cùng có khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm thu hút 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 3.000 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,28-7,2%/năm.

Kết quả, toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được huy động thành công với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, thấp hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

19 thành viên tham gia dự thầu phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 5, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 21.679 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,05-7,40%/năm.

Toàn bộ 8.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.400 tỷ đồng, có 13 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 15.500 tỷ đồng, và 2.400 tỷ đồng đã được huy động thành công.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 80 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,75%/năm./.

Kiểm tra hòm phiếu đấu thầu trái phiếu chính phủ. (Ảnh: TTXVN)