Để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 12, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống bão, di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại huyện Cần Giờ.

Hiện chính quyền huyện Cần Giờ đã di dời, đưa gần 4 ngàn người đến điểm an toàn, trong đó xã đảo Thạnh An di dời hơn 800 người.

[Những hình ảnh đầu tiên về ảnh hưởng của bão số 12]

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cũng đã kêu gọi tất cả tàu thuyền đánh cá gồm 742 chiếc vào bờ neo đậu an toàn, có 8 tàu đánh bắt xa bờ đã kịp thời vào neo đậu tại nhà giàn DK1./.