Hiện, các nước thành viên IEA có khoảng 1,55 tỷ thùng dầu trong các kho dự trữ khẩn cấp tại các cơ quan do chính phủ kiểm soát, đủ để đáp ứng nhu cầu "vàng đen" của toàn thế giới trong vòng 15 ngày.

Giới phân tích dự đoán sản lượng dầu của Saudi Arabia sẽ khôi phục nhanh hơn so với dự kiến sau các cuộc tấn công./.

(Vnews)