Ngày 9/11, Iran tuyên bố hiện đang làm giàu urani tới 5%, qua đó tiếp tục thúc đẩy việc giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được ký kết năm 2015.

(Vnews)