Nghị định 130/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đã chính thức có hiệu lực từ ngày  20/12/2020.

Hiện nay, các đơn vị đang bắt đầu thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo nghị định 130.

Những điểm mới như xác minh ngẫu nhiên bản kê khai, xử lý nghiêm trường hợp kê khai không trung thực được xem là sức nặng của nghị định 130./.

(Vnews/Vietnam+)