Việt Nam được xác định là một trong năm nước đóng góp nhiều nhất vào 8 tấn rác thải nhựa đổ xuống biển hàng năm trên thế giới.

Trước tình trạng đó, Đại sứ và đại diện các nước tại Việt Nam đã kêu gọi chung tay loại bỏ rác thải nhựa bằng những hành động đơn giản hằng ngày./.
(Vietnam+)