Mặc dù giấy phép khai thác đã hết hạn, nhưng hiện nay, hoạt động khai thác quặng barite trái phép trên địa bàn xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) - một trọng những điểm mỏ có trữ lượng lớn nhất tỉnh Tuyên Quang vẫn diễn ra ngang nhiên. Những mảnh ruộng, quả đồi bị đào bới tan hoang để lấy quặng.

Hoạt động khai thác quặng barite trái phép ở đây đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân./.