Từ ngày 1-2, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xử phạt các hành vi làm bẩn vệ sinh, môi trường công cộng theo Nghị định 115 của Chính phủ, với mức phạt tăng gấp 10 lần so với trước đối với hành vi tiêu tiểu bậy nơi công cộng.

Tuy nhiên, có một thực tế rằng hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà vệ sinh công cộng của người dân và du khách./.
(VNews)