Quy định xử phạt chó thả rông đã có, tuy nhiên tình trạng nuôi chó, thả rông chó tại các khu dân cư vẫn diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng./.