Dựa trên phát hiện khảo cổ học về triều đại Hán (206 năm trước Công nguyên - 220 năm sau Công nguyên), các nhà khảo cổ học đã xây dựng một lò đứng và luyện thành công một con lợn sắt tại thành phố Cung Lai tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Đây là một thử nghiệm có ý nghĩa trong tìm hiểu lịch sử văn hóa Trung Hoa cổ đại bởi kĩ thuật luyện sắt trong triều đại nhà Hán không chỉ đẩy mạnh hoạt động sản xuất thời Trung Quốc cổ đại, mà còn đóng góp vào sự phát triển ngành luyện kim ở Đông Nam Á và ngoài khu vực./.

(Vnews)