(Nguồn: VNews)

Có 64 thí sinh với 140 bài thi được thay đổi, sửa điểm. Vậy việc xử lý các thí sinh này như thế nào? Và các trường có tuyển bổ sung thay thế cho những trường hợp vi phạm hay không?./.

(Vnews)