Tình hình khủng hoảng ở Ma​ldives có thể còn trầm trọng hơn nữa. Giới chức Liên hợp quốc ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo này, trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng ở Maldives, kể từ khi cuộc khủng hoảng này bùng phát hôm 1/2./.