Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư Trạm thu phí Bàn Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã có kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên mở rộng phạm vi và đối tượng được miễn giảm phí cho các phương tiện.

Trạm thu phí Bàn Thạch đặt tại Km 1298+ 150 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là trạm thu phí để hoàn vốn một phần cho Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả. Trước đó đã có 131 phương tiện thuộc diện được giảm 100% giá vé khi qua trạm Bàn Thạch. Việc miễn giảm phí qua trạm đã nhận được sự ủng hộ của người dân và các lái xe./.