Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam – thành quả mà nhân dân ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành lại được. 

Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, giới cầm quyền hiếu chiến Pháp đã rắp tâm xâm lược nước ta một lần nữa, đơn phương xóa bỏ mọi cam kết, không thi hành hiệp định sơ bộ ngày 6/3 và tạm ước ngày 14/9/1946, tăng cường các hoạt động quân sự, nhằm phá hoại nền hòa bình của nhân dân ta.

Trước tình hình đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến./.
(Vnews)