Vào cuối tháng 3/1975, khi quân địch thất thủ ở Tây Nguyên và trên các chiến trường Phan Thiết rồi chi khu Dầu Tiếng, Chơn Thành, Di Linh, quân ta đã hình thành nên vòng cung siết chặt buộc địch phải co cụm lại và chúng quyết “tử thủ” tại cửa ngõ Xuân Lộc để bảo vệ Sài Gòn.

Tuy nhiên, sau 12 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân ta, “cánh cửa thép” Xuân Lộc đã được mở tung, mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước./.

(Vnews)