Mặc dù nhiều lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo của 2 ngành đã bị kỷ luật tuy nhiên cuộc sống của hàng trăm nhân viên y tế đã từng gắn bó với ngành thì đến nay vẫn còn là câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

(Vnews)