Nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản ấn phẩm ''Đường Kách mệnh'' (1927-2017) của tác giả Nguyễn Ái Quốc, lần đầu tiên cuốn sách này được Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu trong trưng bày đặc biệt mang tên ''Ánh sáng từ Đường Kách mệnh'' từ ngày 10/10./.
(Vnews)