Năm 2014, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thống nhất lấy ngày 21/6 hàng năm là ngày tôn vinh bộ môn Yoga, qua đó khuyến khích mọi người cùng nhau luyện tập Yoga để tăng cường sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần nhằm phòng ngừa bệnh tật và giúp gắn kết cộng đồng./.

(Vietnam+)