Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề trong khu vực, trong đó nổi bật là cuộc khủng hoảng ở Syria mà Moskva và Tehran đang bảo trợ các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các phe phái đối lập nước này./.