Lao động nữ hiện chiếm hơn một nửa lực lượng lao động cả nước. Tuy nhiên việc thay đổi cách tính lương hưu chỉ còn vài tháng nữa sẽ có hiệu lực đang gây ra nhiều bức xức trong dư luận. Bởi việc triển khai luật có sự áp dụng khác nhau giữa nam giới và nữ giới và điều này được cho là bất công với lao động nữ.

Theo quy định mới, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% thực hiện theo lộ trình từng năm, kéo dài đến năm 2022, thì lao động nữ lại phải áp dụng ngay từ năm 2018, không có lộ trình./.