(Nguồn: VNews)

Dự án nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải trung tâm huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang gần như đã hoàn thiện nhưng mỗi ngày hàng chục tấn rác thải vẫn phải xử lý đốt bằng phương pháp thủ công gây ô nhiễm./.

(Vnews)