Chiếc loa phường có mặt ở thủ đô từ những năm kháng chiến. Với nhiều người, chiếc loa phường là phương tiện tiếp nhận thông tin không thể thiếu được.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, chiếc loa phường đang gây nhiều phiền toái cho những gia đình đang sinh sống đúng hướng loa phường phát ra./.