Chuột đang tràn lan khắp "Kinh đô ánh sáng" Paris, ước tính số lượng chuột ở Paris đã lên tới 4 triệu con, tức là đông hơn cả dân số của thành phố./