Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 32 ngày 16/12.

Tuy nhiên, do Thông tư này mới ban hành, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở giáo dục lùi thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đến trước ngày 5/2/2016.

Bộ cũng nêu rõ chấm dứt tuyển sinh đào tạo từ xa đối với ngành sư phạm theo Quyết định số 2833 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2016 tối thiểu 10% so với năm 2015./.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015. (Ảnh: TTXVN)