Bắt đầu từ hôm nay 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,19 % so với mức tiền lương hiện hưởng tháng 6/2019.

Để cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội biết được cách tính lương hưu mới ra sao, số tiền mình được hưởng hàng tháng tăng hơn bao nhiêu so với mức hưởng hiện hành, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã hướng dẫn cách tính lương hưu mới để mọi người dân cùng biết./.