Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống mà Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ ngày 1/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5. Đến nay trên cả nước đã có 8 địa phương triển khai bán xăng E5.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công Thương, tỷ trọng xăng sinh học tiêu thụ còn quá ít so với tổng lượng xăng dầu các loại trên toàn quốc. Một trong những nguyên nhân là do xăng E5 vẫn gặp một số khó khăn do hệ thống phân phối chưa được vận hành tốt, số cây xăng có bán E5 còn quá ít.