Các học sinh thực hiện bài massage mắt. (Nguồn: wsj.com)

Tại Trung Quốc, những các bài tập massage thư giãn mắt vẫn đang được áp dụng và ngày càng trở nên khá phổ biến đối với học sinh nước này.