Quân chủng Hải quân đã thành lập Sở chỉ huy thực địa tại huyện Bạch Long Vĩ; đồng thời tăng cường 15 tàu và gần 500 người, trong đó có lực lượng đặc công nước, một tàu Bệnh viện 561, ba xuồng cao su, hai tàu có thiết bị quét đáy biển... liên tục mở rộng khu vực tìm kiếm./.

Mở rộng khu vực tìm kiếm phi công máy bay CASA 212. (Nguồn: TTXVN)