Mỹ vừa công bố đoạn video về các vụ thử hạt nhân thuộc chiến dịch mang mật danh "Teapot" tại sa mạc Nevada vào năm 1955.

60 năm trước Mỹ đã tiến hành tổng cộng 14 vụ thử hạt nhân tại khu vực Nevada nhằm kiểm tra sức mạnh khủng khiếp của nguồn năng lượng mới được tìm ra này.

(atomcentral/YouTube)