(Nguồn: Vietnam+)

Để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, một nhóm biker tại New Zealand đã thực hiện điệu nhảy Haka truyền thống.

Theo sử sách, điệu nhảy Haka xuất phát từ thời chiến tranh. Những chiến binh người Maori sẽ cùng nhau biểu diễn điệu nhảy này để nâng cao tinh thần chiến đấu và đe dọa, trấn áp sức tấn công của kẻ thù./.

Sơn Tùng (Vietnam+)