Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại cam kết của ông là "sử dụng mọi khả năng quân sự và ngoại giao để bảo vệ đất nước, lãnh thổ, và những đồng minh của Mỹ"./.