Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định rằng ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết bất cứ vấn đề nào trong mối quan hệ Mỹ-Nga./.