Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã chỉ trích quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc của Mỹ, cảnh báo rằng việc Washington vắng mặt tại cơ quan này sẽ đẩy trách nhiệm lên các chính phủ khác giải quyết những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất của thế giới./.

 
(VNEWS)