Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2014, chi thường xuyên vẫn rất lớn, dự toán Quốc hội quyết định và Chính phủ giao 704.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi quyết toán là 723.200 tỷ đồng, tăng 2,7% so với dự toán của Quốc hội.

Năm 2014, bội chi Ngân sách Nhà nước là hơn 249.300 tỷ đồng, bằng 6,3% GDP, vượt hơn 25.300 tỷ đồng so với mức Quốc hội phê duyệt.

Điều đáng nói, số bội chi Ngân sách Nhà nước năm 2014 đã lớn hơn chi đầu tư phát triển hơn 910 tỷ đồng. Chi cho đầu tư phát triển năm 2014 là 248.400 tỷ đồng, giảm 1,6% so với kế hoạch năm 2013.


Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)