Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong số 6 triệu xe máy đang lưu thông trên địa bàn, có 2,5 triệu xe đăng ký trước năm 2000, nay đã cũ nát.

Hà Nội đã có chủ trương thu hồi số xe này trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt động này đang vấp phải những khó khăn cho các lực lượng thực thi./.