Sáng 23/9, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, hôm 18/9 vừa qua.

Theo đó, đảng Nước Nga Thống nhất đã giành được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử được công nhận là diễn ra hợp lệ, công khai và công bằng.

Truyền thông Nga cho hay 15 ủy viên Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã ký vào biên bản và bảng kết quả bầu cử, nhất trí thông qua nghị quyết về kết quả bầu cử, công nhận cuộc bầu cử là hợp lệ. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, dù có một số vi phạm, song cuộc bầu cử đã diễn đúng quy định, công khai và có tính cạnh tranh.

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 7, đảng Nước Nga thống nhất đã giành được 343 ghế trong tổng số 450 ghế Hạ viện, đảng Cộng sản Liên bang Nga được 42 ghế, đảng Dân chủ Tự do Nga được 39 ghế, đảng Nước Nga Công bằng được 23 ghế.

Với kết quả này, đảng Nước Nga Thống nhất đã đủ điều kiện đa số cần thiết để có thể thông qua các đạo luật về hiến pháp mà không cần liên minh với đảng khác./.

(Vnews)