Nga đang cân nhắc các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ liên quan đến việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu 2 khu nhà ngoại giao hồi năm ngoái.

Lời đe dọa này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Điện Kremlin, bởi trước đó, Nga quyết định không trả đũa các biện pháp trừng phạt ngoại giao được ban hành dưới thời của Tổng thống Mỹ Barack Obama./.