Hệ thống phòng thủ tên lửa này có nhiệm vụ bảo vệ Moskva trước cuộc tấn công hạt nhân giới hạn bằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa hay các vụ tấn công bất ngờ./.