[Video] Ngan hang HSBC bi nghi ngo dinh liu toi hoat dong tron thue hinh anh 1(Nguồn: AFP)

Các tệp hồ sơ nói trên cho thấy HSBC cung cấp tài khoản cho một số tội phạm quốc tế, doanh nhân, chính khách và nhiều nhân vật thế lực bị buộc tội tham nhũng. Hồ sơ nêu tên nhiều cựu chính khách và chính khách đương nhiệm của Anh, Nga, Ấn Độ, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Hoàng gia Maroc và một loạt nước châu Phi.

(VNews)