Có bao giờ chúng ta hình dung được việc nuôi cá vàng lại trở thành một di sản của cả một địa phương hay không.

Điều đó không có gì là lạ tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc khi kỹ thuật nuôi cá đã trở thành một môn nghệ thuật và có tuổi đời đến hàng trăm năm.

(Vnews/Vietnam+)