Ngày đầu tiên trong chiến dịch đóng cửa Bangkok do ông Suthep Thaugsuban phát động, người biểu tình đã tràn xuống khắp các tuyến phố./.
Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)