Nhà máy Thủy điện Nậm Núa đã hòa vào lưới điện 110kV quốc gia, điện lượng trung bình hàng năm đạt trên 42 triệu KWh, góp phần giảm tải tình trạng thiếu điện của tỉnh Điện Biên.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã nhận được số tiền đền bù nhưng vẫn còn một số hộ dân trong vùng ảnh hưởng chưa di chuyển nhà cửa khỏi khu vực lòng hồ, tạo nên những mối nguy hiểm chực chờ./.