Để bảo tồn các loài rùa quý, người dân và khách du lịch tại Guatemala đã chúng tay đưa các chú rùa con về đại dương. Đây là một trong những hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng có ý thức hơn tới việc bảo vệ động vật./.

 
(Vietnam+)