Sau nhiều năm giá thịt lợn tại Việt Nam mới có đợt tăng cao, có nơi vượt mức 110.000 đồng/kg. Sự tăng giá đột biến của thị trường đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nguồn cung thịt lợn trong nước đang đứng trước nhiều thách thức để đáp ứng được nhu cầu của tiêu dùng. Thị lợn tăng giá mạnh khiến cả người mua và người bán gặp nhiều khó khăn.../.

Lê Hương (Vietnam+)