Tờ Japan Times ngày 16/3 dẫn số liệu của Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo cho biết tính riêng trong năm 2016, 3,76 tỷ yen (khoảng 32 triệu USD) bị thất lạc đã được người dân mang đến văn phòng cảnh sát và khoảng 3/4 số tiền này đã được trả lại cho người bị mất.

Đây là số tiền kỷ lục mà Sở Cảnh sát Tokyo tiếp nhận tính đến thời điểm hiện tại./.