Để ngăn chặn tình trạng sạt, trượt đất làm mất đất nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư xây dựng các công trình kè chống sói lở. Tuy nhiên không ít công tình kè dù được đầu tư kiên cố nhưng vẫn rất khó để chống chọi với tình hình mưa lũ và bồi lắng./.