Sáng 21/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Qua theo dõi lễ khai mạc Đại hội XII của Đảng, nhân dân cả nước đều bày tỏ phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng với tinh thần đổi mới, dân chủ, sự tập trung cao độ, Đại hội sẽ xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)