Thời gian gần đây tại Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều cây xanh chết hàng loạt mà không được thay thế. Đây chủ yếu là những cây mới trồng.

Điều đáng nói là số cây xanh này đã chết khá lâu nhưng vẫn chưa được thay thế và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông./.