Hiện nay, trên thị trường đang xuất hiện các thiết trạm lặp trôi nổi, điển hình như các thiết bị kích sóng điện thoại di động và thiết bị điện thoại không dây kéo dài chuẩn Dect 6.0.

Đây là những thiết bị thường không được chứng nhận hợp quy, không bảo đảm chất lượng, cùng với việc lắp đặt không đúng kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến mạng thông tin di động nói chung khi sử dụng, cụ thể như không sử dụng được mạng 3G hay không nhận được tín hiệu các cuộc gọi.

Lý do mà nhiều tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng các thiết bị trái quy định này là do mật độ nhà cửa rất lớn, tín hiệu di động bị suy hao, một số vi trí có tín hiệu không bảo đảm chất lượng…/.